Blogia
Estrela Vermella

Comité Nº22, Delegación de Santiago

SANCIÓNS NO GRUPO 11
Belvís: Carlos Alberto Nouche Millán, 1 partido.
Lavacolla: José Enrique Martínez Vidal, 12 partidos.
San Pedro: Victor Moreira Coello, 1 partido.
Estrela Vermella: Marcelo Márquez Maffezzoni, 1 partido.
Ruanova: Sergio Calaza Pérez, 2 partidos.
Zona Vella: Roberto Cameán Parada, 1 partido.
Campo da Angustia: Pablo Antelo García, 1 partido.
Victoria: Álvaro Iribarnegaray Rey, 1 partido. Miguel Mosquera Martínez, 1 partido.
Bodegón Arzúa: Cristian Mallo Vázquez, 1 partido.
San Marcos: Juan Carlos Iglesias López, 1 partido.

OUTRAS SANCIÓNS
San Marcos-Racing San Lorenzo: Abrir información sobre os feitos ocurridos no encontro de referencia, según anexo arbitral. Dar traslado do citado anexo ós dous clubes para que por escrito e no prazo máximo de cinco días envíen as alegacións que estimen oportunas na defensa dos seus dereitos.

AVISOS POR ACUMULACIÓN DE AMONESTACIÓNS
Belvís: Sergio Lugilde Lodeiro.
Lavacolla: José Enrique Martínez Vidal.
Amizade: Damián Chenel Blanco.
Estrela Vermella: Roberto Villares Villar.
Zona Vella: Marcelo Castro Corral.
Campo da Angustia: Víctor Villaverde Vázquez.
Conxo: Santiago Muíña Santiso.

OUTROS ACORDOS
AT. FATIMA - BELVIS, Celebrado o 16/01/11. Rematou o período de información aberto no acordo do 18/01/11 da presente tempada 2010/11, sobre os feitos ocurridos no encontro de referencia, e vistas as alegacións presentadas en tempo e forma polo Club Belvis, así como realizada a comparecencia con carácter urxente solicitada por este Sub-Comité
ACORDASE:
1º.- Deixar sin efecto a suspensión cautelar do xogador do Club Belvis D. ANTON ALDREY BARBA por non estar implicado nos sucesos redactados no anexo arbitral, según recoñece, na comparecencia, o propio colexiado do encontro D. David Rosende Porto.
2º.- Sancionar con dous encontros oficiais ao xogador do Club Belvis D. PABLO RODRIGUEZ MOURE e sanción ó Club de 6 € por notorio menosprezo ó Sr. Colexiado (Significar que o citado xogador pideu disculpas públicamente ó Sr. Colexiado do encontro). Art. 133 C do Regulamento Disciplinario dos Estatutos da F.G.F.
3º.- Sancionar cunha semana ó colexiado do encontro D. DAVID ROSENDE PORTO por redacción defectuosa da acta. Art. 122 -1 do Regulamento Disciplinario dos Estatutos da F.G.F. Dar traslado ó comité técnico de árbitros da citada sanción.

PRÓXIMOS ENCONTROS A CELEBRAR EN SANTIAGO Ó 6 DE FEBREIRO
AT. FATIMA – AMIZADE ás 16.30 no M. PAZ
BELVIS – ESTRELA VERMELLA ás 19.30 en AS CANCELAS
LAVACOLLA – RUANOVA ás 16.30 en BANDO
SAN PEDRO – CAMPO DA ANGUSTIA ás 17.45 en STA. ISABEL
ZONA VELLA – VICTORIA ás 16.30 en MARROZOS
URBAN – VELACRUZ ás 16.30 en GRIXOA
CONXO – BODEGON ARZUA ás 16.30 en A MERCÉ
A GRACIA – R.S. LORENZO ás 19.30 en STA. ISABEL
NOITEBRA – SAN MARCOS ás 17.45 en AS CANCELAS
INMACULADA descansa

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres