Blogia
Estrela Vermella

Comité Nº21, Delegación de Santiago

SANCIÓNS NO GRUPO 11

Belvís: David Arizaga González, 1 semana. Daniel Rodríguez Seijas, 1 partido. Marcos Mosteiro Souto, 1 partido.

San Pedro: Sergio Garaboa Castro, 1 partido.

Amizade: Ernesto Matilla Costa, 1 partido. Rubén Leborán Carballeiro, 1 partido.

Estrela Vermella: Fernando Balsa Rey, 1 partido.

Urban: Senen Bernárdez Estévez, 1 partido.

Campo da Angustia: Juan José Parajó Vieito, 1 partido.

Velacruz: André García Piñeiro, 1 partido.

OUTRAS SANCIÓNS

Atlético Fátima-C.D. Belvís: Abrir información sobre os feitos ocorridos no encontro de referencia, según anexo arbitral. Dar traslado do citado anexo ós dous clubes para que por escrito e no prazo máximo de cinco días envíen as alegacións que estimen oportunas na defensa dos seus dereitos. Asimismo SUSPENDER CAUTELARMENTE ó xogador do C.D. Belvís D. Antón Aldrey Barba.

AVISOS POR ACUMULACIÓN DE AMONESTACIÓNS

Inmaculada: José Fernández Roson.

Velacruz: Diego Rey Brenlla.

Bodegón Arzúa: Joaquín Iglesias Calvo.

CAMBIO DE ENCONTROS

CONXO - VICTORIA o 23/01/11 ás 16.30 en A MERCÉ

PRÓXIMOS ENCONTROS A CELEBRAR EN SANTIAGO Ó 29 E 30 DE XANEIRO

INMACULADA – AT. FATIMA 30/01/11 ás 11.00 en MARROZOS

AMIZADE – BELVIS 30/01/11 ás 16.15 en MARROZOS

ESTRELA VERMELLA – LAVACOLLA 30/01/11 ás 20.00 en STA. ISABEL

RUANOVA – SAN PEDRO 29/01/11 ás 16.15 en GRIXOA

CAMPO DA ANGUSTIA – ZONA VELLA 30/01/11 ás 16.15 en BANDO

VICTORIA – URBAN 30/01/11 ás 19.30 en AS CANCELAS

VELACRUZ – CONXO 30/01/11 ás 17.45 en AS CANCELAS

BODEGON ARZUA – A GRACIA 30/01/11 ás 16.15 en A MERCÉ

RACING S. LORENZO – NOITEBRA 29/01/11 ás 16.15 en MARROZOS

SAN MARCOS descansa

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres